Wie zijn wij

Onderneming
“Mehrian Educatie” is in juni 2012 opgericht.

Directeur
Een ervaren leerkracht met onderwijsbevoegdheid, sinds 1987 werkzaam in het HBO en WO als docent, themacoördinator en onderwijsontwikkelaar

2015 loopbaanmijlpaal
Op 29 augustus 2015 vierden we 30 jaar loopbaan van de directeur in Nederland. Zie verder impressiefoto’s.

Onderwijservaring als HBO & WO-docent
Ervaring bij diverse hogescholen als docent milieukunde, milieuchemie, bodemchemie, milieutechnologie, verspreiding & transport van vervuilende stoffen, onderzoeksmethodieken, duurzaam produceren, en duurzaamheid,  en als docent & studieadviseur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Exacte Wetenschappen, en als begeleider van masterstudenten aan Wageningen University & Research Centre (WUR), leerstoelgroep Fysische & Colloïdchemie.

Bijzonderheden
Enkele studenten die door mij werden begeleid hebben een landelijke scriptieprijs gewonnen.

Opleiding
1992: Doctoraat Fysische en Colloïdchemie,WUR
1987: Mastergraad Soil Science & Watermanagement WUR
1969: Bachelor-graad Chemie Universiteit van Isfahan, Iran
1965: VWO gymnasium Isfahan, Iran

Onderwijsbevoegdheid
Oktober 1994: Didactische aantekening Hoger beroepsonderwijs: WUR

Certificaten & trainingen
1995-2012: Diverse didactische cursussen en onderwijsvaardigheden, (waaronder competentiegericht onderwijs, en Teachers effectiveness ); Hogeschool Delft
2003: Training Studie en Loopbaanbegeleiders; Vrije Universiteit Amsterdam
2000- heden: Zakelijke Relatienetwerken, Time Management en Projectmanagement; Mehrian Educatie & Hogeschool Delft
1987-2012: Diverse vakinhoudelijke cursussen; Hogeschool Delft en WUR

Team van deskundigen
Afhankelijk van uw behoefte worden specialisten op het gebied van hydrologie, watermanagement, milieubeleid, en milieurecht ingeschakeld.

Voorbeeld huidige projecten
Vanaf september 2012 tot heden begeleiding van afstudeeronderzoek en stageopdrachten bij diverse hogere onderwijsinstellingen.
Vanaf september 2013 tot eind augustus 2016 freelance docent chemie aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen, Academie voor Technologie & Innovatie te Vlissingen,  zie voor meer informatie www.hz.nl.